Matsimäe Kaanjärv

Posted by
|

(Võõbu Kaanjärv)

Järva maakonnas, Annast 8 km loodes, vallseljakul oleva Matsimäe talu läheduses asub kaks väikest järve: vallseljakust ida pool Pühajärv, lääne pool Kaanjärv.

Kaanjärv on (asub Pühajärvest vaid paarsada meetrit loode pool) vallseljaku läänekaldal olev põhja-lõuna suunas piklik järveke. Ta pindala on 1,7 ha, suurim sügavus 3,7 m. Idakallas on kõrge, vallseljakul asub talu, mujalt piirab järve soomets. Kogu järve ümbritseb õõtsik, põhi on kaetud paksu mudakihiga. Algselt umbjärv, nüüd on kraavi kaudu ühenduses Jägala jõega. Tõenäoliselt leidub järves allikaid.

Vesi on kollakaspruun kuni pruuniakspunane, keskmise läbipaistvusega ning tugevasti kihistunud. Talvel jääb järv ummuksile.

Aastail 1964 ja 1972 oli järv taimestikurikas, palju oli ka liike (23). Järve zooplanktonis leidub haruldane vesikirbuline; üsna palju võis näha tigusid ja suuri järvekarpe.

Ehkki järv jääb aeg-ajalt ummuksile, leidub temas Jägala jõest tulevaid kalu, nagu haugi, roosärge, ahvenat, särge, lutsu ja linaskit.

Järv pakub kalastamisvõimalusi ning on hinnatav maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad