Märdi järv

Posted by
|

(Lagesoo järv, Mardi järv)

Tõrvast 9 km edela pool, Lagesoo rabas paiknev 18,3 ha suurune ja umbes 1 m sügavune järv, 87,6 m merepinnast kõrgemal. Järve ümbrusest on 70. aastate algul freesturbatootmise pärast rabamännik maha raiutud (veidi on seda säilinud lõunakaldal) ja raba kuivendatud. Selle tagajärjel on laukad kuivaks jäänud ja nähtavasti ka veepind veidi alanenud. Järve kaldad on turbased, paiguti üsna kõvad, põhi kaetud pehme turbamudaga; lõunakalda lähedal on põhi kõvem.

Järv saab vee ümbritsevast rabast, välja voolab lõunaotsast Õhne jõkke viiv Sillaotsa ojake (kannab alamjooksul kateojade nime).

Vesi seguneb ja soojeneb järves suvel väga tugevasti, on punakaspruun ja paistab põhjani (1 m) läbi.

Kaladest on ainsaks liigiks tumedavärviline ahven.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad