Mära järv

Posted by
|

Uuri järvest ligikaudu 3 km kirde pool, vastseliina-Ruusmäe tee ääres asuv 4,5 ha suurune kinnikasvav järv soostunud ja metsases ümbruses. Läänekaldal on levineud õõtsik, lõunaotsas raba, idakallas on kõvem, mineraalne. Põhi on turbane. Enam-vähem umbjärv. Talvel esineb hapnikuvaegus.

Järv oli 1971. a. suuremalt jaolt taimi täis kasvanud; teiste liikide seas leidus ka haruldusi (punakas- ja tömbilehine penikeel). Järves elab veekonn.

Kaladest esineb peamiselt ahvenat ja särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad