Maidla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Hageri oja (ülemjooksul); Ääsmäe-Maidla peakraav.
Keila jõe vasakpoolne lisajõgi. Algab Kohila alevikust 4 km edela pool (Rabivere soo põhjaservast) ja suubub Keila jõkke 25,6 km kaugusel suudmest; pikkus 22 km, valgala 82,5 ruutkilomeetrit.
Jõgi toitub peamiselt karstiallikatest, voolab valdavalt kultuurmaastikus ning on peaaegu kogu ulatuses süvendatud ja õgvendatud. Jõe karstilise lähte piirkonnas paiknevad Hageri alevik koos endise Kohila riigimajandi osakonnakeskuse ja suurfarmidega. Keskjooksul läbib jõgi endise Maidla mõisa. Alamjooksul asub jõe vasaku kalda läheduses Ääsmäe riigimajandi keskus. Keila jõkke suubub Maidla jõgi 1,5 km lääne pool Jõgisoo küla.
1993. a. katsepüügil ei saadud Maidla silla ümbrusest ühtki kala. Et elutingimused olid uurimisajal soodsad, võib oletada kalade hukkumist mingi hiljutise tugeva reostuspuhangu mõjul. 1998. a. suvel leiti samast vähe võldast ja luukaritsat. Ökoloogiliste tingimuste poolest kuulub Maidla jõe keskjooks forellijõgede tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad