Mähuste järv

Posted by
|

(Mäuste järv, Meeguste järv)

Kemba-Pühamäe servamoodustiste ahela edelanurgas, vastu loode-kagusuunalist radiaaloosi, asub samasuunaline 5,7 ha suurune Mähuste järv, Koitjärvest 3 km, endisest Koitjärve külast umbes 2 km loode pool. Mähuste järv on võrdlemisi sügav – 7,3 m (keskmine sügavus 3,7 m). Mõne meetri kõrgusel liivaka pinnakattega põhja- ja idakaldal kasvab männimets, lõunas ja edela pool asuval järsunõlvalisel oosil on Mähuste talu ase ja põllumaa; edelakaldal kasvavad kuused, haavad ja männid. Järvest loodes asub rabastuv männik. Kaldad on peaaegu kõikjal liivased, liiv katab põhja ka kalda lähedal, ainult sügavamal on põhjal rohekas sapropeel.

Põhiliselt sademete veest toituv umbjärv. Tema heleroheline vesi on väga läbipaistev (2,5-5,3 m). Kihistumata.

Taimestikku on järves keskmisel hulgal ja liike keskmisel hulgal (17). Järve kagunurgas kasvas 1969. a. Eestis üliharuldast muda-lahnarohtu (teine kindel leid tänapäeval), sügavamal vees veel vesisammalt. Planktonist on järv väga vaene, põhjaloomastikust aga rikkam. Eriti palju leidub põhjafaunas liivkodadega puruvanaseid (=ehmestiivaliste vastseid), vesikakandit jt. organisme.

Põhilised kalad olid 1969. a. ahven ja haug.

Eestis väga haruldane tüüpiline kihistumata vähetoiteline järv, mis kaunistab maastikku ja taimharulduste kasvukohana on väga suure teadusliku tähtsusega.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad