Mäestjärv

Posted by
|

(Suur Mäestjärv, Sibula järv)

Võrust 7 km kagu pool, Järvedeoru väikejärvede aheliku keskosas paiknev Mäestjärv on aheliku suurim veekogu. Tema absoluutne kõrgus 113,6 m, pindala 3,1 ha, suurim sügavus 12,5 m (keskmine sügavus 4,1 m). Järv on ebakorrapärase põhikujuga, sügavaim koht asub kirdeosas. Veetaseme langemise tõttu on järvest eraldunud Väike Mäestjärv (1,5 ha).

Mäestjärv paikneb madalaveelise oru lammil. Suhteliselt kõrgem ja järsem on oru lõunanõlv. Seal leidub põllu- ja heinamaad, kaugemal ka metsa, mujal ulatub mets järvele järvele lähemale. Kaldavööde on üsna ulatuslikult soostunud, pehmed ja mudased, kõvem on lõunakallas. Põhi on ebatasane, kaetud üsna paksu mudakihiga.

Läbivool on väga nõrk. Vesi on selgesti kihistunud, rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,3 m). taimestik oli 1971. a. vähene, kuid liigirikas (22 liiki). Rohkesti oli näha ondatra tegutsemise jälgi.

Kalafauna koosneb peamiselt latikast, haugist, särjest ja ahvenast, olevat ka linaskit, kiiska ja lutsu.

Järv on sobiv kalastamiseks ning hinnatud maastiku kaunistajana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad