Maadevahe jõgi

Posted by
|

Maadevahe jõgi on Ida-Saaremaal asuv väikejõgi.
Algab Veeriku külast 3 km idakirde pool ja suubub Kõiguste lahte; pikkus 8 km ja valgala 29,6 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Tõnija soos. Jõgi läbib enamasti soiseid metsi ja niite ning 1 km enne Kõiguste laheni jõudmist (Sakla-Orissaare maantee uue ja vana trassi vahelisel alal) kaob maa alla.

Jõe nimetus pärineb sellest, et keskajal oli jõgi ordu- ja piiskopimaade piiriks.

Katsepüügil 1994. a. leiti 5 liiki kalu: arvukalt ogalikku, keskmisel arvukusel särge ja vähe haugi, luukaritsat ja lutsu. Jõevähki ei leitud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad