Luutsna jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Lustna jõgi.
Emajõe keskjooksu parempoolne lisajõgi, paikneb Tartumaa kaguosas. Algab Võnnu alevikust 6,5 km edela pool ja suubub Emajõkke 27,7 km kaugusel suudmest; pikkus 22 km, valgala 125 ruutkilomeetrit.

Jõgi asub Kagu-Eesti lavamaal. Jõe lähe paikneb Luhalaane küla idapiiri lähedal Lootvina mõhnastiku idanõlva all. Suubub Emajõkke Vana-Kastre küla ja Kaagvere mõisa vahel.
Jõgi on peaaegu terves pikkuses süvendatud ja õgvendatud.
Jõe ümbruses on ülekaalus tiheda asustusega põllustatud maastik. Jõgi on üsna suure kaldega.

Luutsna jõe veevaesel ülemjooksul kalanduslik väärtus puudub. Jõe keskjooks kuulub särje-ahvena ja alamjooks särje-ahvena-haugi kalamajanduslikku tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad