Lüüsjärv

Posted by
|

(Järve järv)

Otepää linnast 2 km kirde pool asuv 3,2 ha suurune ümmargune järveke, kunagine Kaarna järve osa, nüüd kinnikasvav veekogu. ta suurim sügavus on ainult 2,6 m, keskmine sügavus 1,8 m. veepeeglit piirab kõikjal õõtsik, põhja katab hele lubjarikas muda.

Läbivoolujärv, kuhu suubuvad mõned kraavid. Kagunurgast lähtuvat oja peetakse Elva jõe alguseks, kuid selleks võib pidada ka Trepimäe järve. Olevat rohkesti allikaid.

Järv on taimi täis kasvanud. Oletatavasti on järve gaasireźiim ebarahuldav. kaladest leidub järves haugi, ahvenat, särge, roosärge, kokre ja võib-olla ka latikat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad