Lutsu Palojärv

Posted by
|

Põlvast 4,5 km ida pool asetsev põhja-lõuna suunas piklik kinnikasvav järv, mille pindala on umbes 4 ha. Järv on väga madal, mudase põhjaga. Veepeeglit ümbritseb lai õõtsikuriba, lahtirebinud õõtsikutükke leidub kaldast eemalgi. kaugemal piirab järve mets, paiguti ka heinamaa.

Enne sõda järves elutsenud koger on kadunud ning kalu ei leiduvat siin tänapäeval üldse. Veekogul peatub rohkesti partlasi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad