Lutsu jõgi

Posted by
|

Ahja jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi, paikneb kogu pikkuses Põlvamaal ja moodustab jõe vesikonna pindalast 21 %. Algab Pikamäe järvest ja suubub Ahja jõkke 25,9 km kaugusel suudmest; pikkus 45 km, valgala 226 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Kagu-Eesti lavamaal ja alamjooks Peipsi nõos. Pikamäe järv ehk Partsi Külajärv, mida peetakse ametlikult jõe lähteks, paikneb Partsi külas sügavas orus. Ahja jõkke suubub jõgi Ahja-Vanamõisa külas, Ahja-Rasina maantee sillast 300 m ülemal.

Jõe lähiümbruses on ülekaalus põllustatud alad ja inimasustus tihe.

Jõgi on väikese kaldega. Vesiveskid töötasid 1930. aastail jõe keskjooksul Kauksis ja alamjooksul Arnikel, säilinud on neist esimene.

Kalastiku praeguse koosseisu järgi kuulub jõe kesk- ja alamjooks särje-ahvena jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad