Luguse jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Tausta jõgi, Liste, Luguse magistraalkraav.
Hiiumaa pikim ja suurima vesikonnaga jõgi. Algab Lauka külast 7,5 km lõuna pool ja suubub Jausa lahte; pikkus 21 km, valgala 98 ruutkilomeetrit.
Algab Hüti soo loodeservas, Hüti teeristist 2 km kagu pool. Välja arvatud suudme-eelne kilomeeter, on jõgi kogu ulatuses süvendatud ja voolab sirgendatud kunstlikus sängis. Jõgi suubub Jausa lahte Utu ja Luguse küla vahel.
Ülemjooksu piirkonnas läbib jõgi peaaegu inimasustuseta soid ja metsi. kesk- ja alamjooksul on jõe ümbruses põlde rohkem ja asustus tihedam. Jõe kallastel või läheduses paikneb mitu küla: Pärnselja, Lelu, Ühtri, Tatrema, Aadama, Kleemu, Luguse, Utu.

1995. a. suvel oli jõgi alamjooksul kalavaene. Katsepüügil saadi 2 liiki kalu: keskmisel arvukusel haugi ja alla keskmise hulga ogalikku. Looduskaitsetöötajate suulisel teatel tuleb kevadel merest jõkke kudema särgi, säinaid ja ahvenaid.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad