Lõve jõgi

Posted by
|

Lõve jõgi on Lõuna-Saaremaa üks suuremaid jõgesid.
Algab Tõrise külast 2,5 km lõunakagu pool ja suubub Oessaare lahte; pikkus 31 km ja valgala 159 ruutkilomeetrit.

Jõgi algab soopõllu äärse kuivenduskraavina, läbib Eikla ja Haeska soo. Valjala aleviku kohal pöördub jõgi kagusse ja säilitab väiksemaid lookeid tehes sama voolusuuna kuni Oessaare (Siiksaare, Põlluma) lahte suubumiseni 2,5 km Sakla külast lõuna pool.
Enamikus pikkuses on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Alamjooksu süvendati esmakordselt 1920. aastail. Kraavide kaudu on Lõve jõe ülemjooksu piirkond ühenduses Põduste jõega ja Leisi jõe ülemjooksuga.
1994. a. katsepüügil osutus jõe kalastik väga liigivaeseks; registreeriti ainult 3 kalaliigi – haugi, särje ja lutsu olemasolu. Keskjooksu alumises osas oli jõevähki arvukalt.
Valjala ümbruses on Lõve jõgi olnud püsivalt vähirikas. 1968. a. oli jõevähi arvukus seal väga suur: 2 tundi ja 45 minutit kestnud katsepüügil 7 nataga saadi üle 300 jõevähi, neist 210 mõõdulist.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad