Loode oja

Posted by
|

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu

Veekogu kuulub “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse” kogu ulatuses

Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: – 1986. aasta nimestikus – 34,8 km² – 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud – 18,2 km² – 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik – 18,5 km²

Kalad kes siin elavad