Loobu jõgi

Posted by
|

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu
Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu
Veekogu kuulub “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse” kogu ulatuses

Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: – 1986. aasta nimestikus – 308 km² – 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud – 310 km² – 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik – 314 km²

Kalad kes siin elavad