Listaku Soojärv

Posted by
|

(Kääpa Metsajärv)

Tsolgo külast umbes 4 km lõunakagu pool olev kolmnurkse kujuga, mis on orienteeritud loodest kagusse ja asub meretasemest 70,2 m kõrgemal. Pärast veetaseme alandamist on ta pindala 11,4 ha, järve sügavus on 6,2 m, kuid sellest puhast vett on vaid 2,5 m, muu osa on lendmuda (keskmine sügavus 2,0 m). Kaldad on madalad, ümbritsetud soostunud või rabastunud metsaga. Kirde pool on kaldavööde kõva ja liivane, kaetud turbakihiga; enamasti katab põhja paks mudakiht.

Järv on mõningase läbivooluga. Sissevool toimub kuivenduskraavidest, väljavool kraavide kaudu Võhandusse. Järve kirdeosas on palju allikaid.

Kollakaspruuni kuni punakaspruuni värvusega vesi on vähese läbipaistvusega (0,8-1,4 m), hästi segunev ja soojenev.

Taimestik oli 1961. a. rohke ja liigirikas (21 liiki). Järves on üsna palju planktonit, eriti zooplanktonit. V. Kõvask on leidnud mitmeid haruldasi ikkevetikaid ja üksikuid haruldasi zooplanktereid.

Järv on varem olnud ümbruskonna parim kalajärv. Praegu esinevad siin ahven, haug ja särg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad