Linaleojärv

Posted by
|

(Koorküla Linajärv, Linaleotse järv)

0,5 ha suurune ja 6,5 m sügavune ümarik järveke, Petajärvest umbes 200 m kagu pool. Järve ümbritseb mets, läänes ka põld. Veepeeglit piirab õõtsikuring, kaugemal tõusevad kaldad kõrgemale. Järve põhja katab muda. varem on järves linu leotatud.

Peamiselt allikatest toituv järv; väljavool kraavi kaudu Jõku ojja. Vesi on kollakasroheline ja keskmiselt läbipaistev (2,7 m). Ülemistes kihtides oli 1974. a. juulis väga selge, sügavamal märgatavalt roheline. Võib oletada temperatuurikihistust.

Taimestikku oli 1974. a. vähevõitu, liike keskmisel hulgal (19).

Järves leidub rohkesti hobukaane ja järveploome, varem on olnud rohkesti ka järvekarpe. Nende vaenlaseks on järves elutsev ondatra.

Kalastik on võrreldes varasemaga vaesustunud, sest järv on sageli ummuksisse jäänud. Seetõttu esineb peamiselt kokre, ilusat linaskit, mudamaimu.

Kogrejärv, hinnatav maastikuelement.

Allikas: Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad