Linajärved

Posted by
|

(Prilljärved)

Pedjast 7 km põhjaloodes, Endla soostiku idasopis absoluutsel kõrgusel 78,5 m asuvad Linajärved on 15 m pikkuse kraavi abil teineteisega ühendatud. Lõunapoolne on suurem (2,6 ha) ja sügavam (11,5 m), põhjapoolne peaaegu poole väiksem (1,4 ha) ja märksa madalam (7,6 m). Järvi ääristab õõtsikuring ja ümbritseb võsa. kaldad on soostunud ja turbased. Mudakihi paksus on lõunapoolses järves 6,5; põhjapoolses 6-7 m.

Kirdest tulev kraav toob põhjapoolsesse Linajärve soovett, väljavool lõunapoolsesse Linajärve. Mõlemas järves on rohkesti lubjarikkaid allikaid, mille asupaika reedavad suvel külmad kohad ja talvel jäässe sulanud augud. Väljavooluks on Männikjärve viiv torujuhe. Kuivendustööd Tooma ümbruses on 1910. a. peale järvede veetaset alandanud 1,2 m.

Järvedes on vertikaalne temperatuurikihistus ja talvine hapnikuvaegus. Põhjapoolse järve oranź, punakasoranź või oranźikaspruun vesi on vähese läbipaistvusega (1,2-2,0 m); vesi on lubjarikas. Samasuguse kvaliteediga on ka lõunapoolse järve vesi.

Järvede taimestik oli 1972. a. vähene. Leidub suuri järvekarpe ja järvedevahelises kraavis rohkesti muude limuste kodasid. Kaladest esinevad särg, ahven, koger, linask ja haug. Linajärvedesse on lastud ka hõbekokre.

Linajärved sobivad õngespordiks ja suplemiseks (lõunapoolse järve läänekaldale on rajatud paar ujumiskohta). Üsna väärtuslikud on Linajärved ka maastiku kaunistajatena.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad