Limujärv

Posted by
|

Harju maakonnas, Arukülast 4 km edela pool, soojärv. Järve absoluutne kõrgus on 38,6 m ja pindala 23,3 ha. Kõige sügavam (umbes 1 m) on järve idaosa, kuna suuremas osas järves oli 1966. a. vett ainult 0,5 m ümber. Järve veetaset on tunduvalt alandatud (ligi 1 m), seetõttu on järve pindala 30-ndate aastatega võrreldes vähenenud ligi 20 ha.

Järvest ida pool on Seliküla moreenseljakud, läänes soised metsad. Kaldad on madalad, soostunud või rabastunud, põhi on idaosas kruusane ja paene, mujal mudane. Järve põhjal olev turbamudakiht on E. Kumari andmeil 3,5 m, mõnedel andmetel 6 m paks.

Järvest väljavoolav Trummi kraav viib vee Leivajõkke. Järves on arvatavasti allikaid. Vesi on võrdlemisi selge, hästi segunev ja soojenev. Võib oletada, et talvine gaasireźiim on halb.

Järv on väga taimestikurikas. Veepiiri ümbritseb turbasamblaõõtsik. 1960. a. oli taimestik hõivanud peaaegu terve järvepinna. Järve planktonis domineerisid sinivetikad ja keriloomad. V. Kõvask on leidnud ühe haruldase ikkesvetika. Planktoni selgrootutest ja kaladest näib järv olevat üsna vaene.

E. Kumari andmetel oli järv aastail 1933-38 väga linnustikurikas. Pesitses 11 liiki, lisaks nenditi 21 liiki toite- ja hulgukülalisi.

Kalad kes siin elavad