Liinujärv

Posted by
|

(Liinajärv)

Truuta aheljärvestiku neljas järv, Koorastest 4 km lääneloodes. Selle ida-lääne suunas pikliku 4 ha suuruse veekogu sügavus on 12,6 m (keskmine sügavus 5,5 m). Kõige sügavam on järve keskosast lääne pool asuv järveosa. Lehtmetsaga kaetud kaldad on kõrged, perv üaiguti kõva ja liivane, paiguti mudane. Põhi on sügavamal kaetud peeneteralise musta sapropeeliga.

Võrdlemisi tugeva läbivooluga järv, kuhu vett toovad Lubjaahju järvest tulev Voki oja ja rohked kaldaallikad, väljavool idast lähtuva oja kaudu Kooraste Pikkjärve. Vesi on tugevasti kihistunud, varasuvel kollane ja keskmiselt läbipaistev (2,9 m), talvel aga vähe läbipaistev (1,3 m). Põhjaveekihid on aasta läbi ilma hapnikuta.

Kalastik on üsna liigirikas. Tavalised on ahven, viidikas, mudamaim, kiisk, särg, latikas, haug, linask ja nurg.

Järves on jõevähki.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad