Ligeoja

Posted by
|

Ligeoja asub Loode-Saaremaal.
Algab Abula külast 1,5 km lõunaedela pool ja suubub Tagalahte; pikkus 1 km. Oja suubumiskoht on Pidula oja suudmest 250 m põhja pool. Oja on väga suure kaldega.
Oja alamjooksul 1994. a. tehtud katsepüügil saadi kaht liiki kalu: väga arvukalt meriforelli ja alla keskmise arvukuse luukaritsat.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad