Leisi jõgi

Posted by
|

Põhja-Saaremaa suurim jõgi. Algab Pamma külast 5,5 km lõunaedela pool ja suubub Väinamerre; pikkus 20 km ja valgala 96,1 ruutkilomeetrit. Leisi jõe ülemjooks on kraavide kaudu ühenduses Lõve jõega.
Jõgi lähtub kraavidena Eikla soost ja läbib ülemjooksul Luulupe soo. Edaspidi voolab jõgi Karja vallseljaku nõlva all, läbib Leisi aleviku lääneserva ja suubub Leisi ehk Soela lahena tuntud Kassari lahe soppi.

Veel 20. sajandi alguses käändus jõgi Veski küla kohal ümber Karja vallseljaku põhjapoolse otsa kirdesse ja suubus Triigi lahte. Hiljem kaevatud Leisi lahte suunduvat jõesängi osa nimetatakse Uusjõeks.

Katsepüükidel 1994. a. tehti kindlaks viie kalaliigi – forelli, haugi, särje, lutsu ja ogaliku olemasolu. Keskjooksul Karja asula kohal esines keskmisel arvukusel haugi ja võrdlemisi vähe särge ja lutsu. Alamjooksul leiti arvukalt ogalikku ning vähe forelli, haugi ja lutsu.

1994. a. juulis oli jõevähki jõe keskjooksul Karjal keskmisel arvukusel ja alamjooksul Leisi aleviku kohal väga arvukalt, sealhulgas suuri isendeid.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad