Lavassaare järv

Posted by
|

Pärnu maakonnas, Lavassaare asulast 5 km loode pool paiknev piklik rabajärv, merepinnast 16,4 m kõrgusel. Tema pindala on 211 ha, suurim sügavus 1 m (keskmine sügavus 0,7 m). Järve lõunaosas leidub väikesi madalaid saarekesi. Kaldad on turbased, enamasti kõrged, kohati ka madalad ja pehmed. Põhja katab väga paks (kohati 8 m) mudakiht. Ainult järve kirdeosas, kus leidub allikaid, olevat muda vähem ja põhjas kive ja liiva. Siin on suur rändrahn, mis madalvee ajal veest välja ulatub.

Läbivool on keskmine. Ümbritsevast rabast toovad vett mitmed kraavid, neist suurim Rabaoja. Välja voolab vett Nabaoja kaudu, mis suubub Audru jõkke. Nabaoja olevat kaevatud pärast Põhjasõda või 1812. a. Isamaasõja vangide poolt ja sellel olevat töötanud vesiveski. Pärast veski lagunemist olevat veetase järves langenud. Suurvee ajal tõuseb veetase järves kuni 1 m.

Rabavete mõjul on Lavassaare järve vesi tugevasti pruun ja vähe läbipaistev (0,5 m), põhjani segunev ja soojenev, talvel aga suures osas põhjani külmuv.

Taimestik oli 1957. a. rohke, liike keskmisel arvul (16). Järv on planktonivaene, kuid nii füto- kui ka zooplanktonis leidub haruldusi.

Järves olevat ahvenat, haugi ja särge, vahel saadavat angerjat ja lutsu ning vingerjat.

Veelindudest pesitsevad järvel E. Kumari andmeil jõgitiir, tuttpütt ja tuttvart, tõenäoliselt ka sinikael- ja piilpart. On nähtud kalakajakat ja kevadrände ajal peatuvaid luikede salku.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad