Laugi peakraav

Posted by
|

Põduste jõe lisajõgi. Algab Pustla külast 4 km ida pool ja suubub Põduste jõkke vasakult kaldalt 5,2 km kaugusel suudmest; pikkus 17 km, valgala 54,4 ruutkilomeetrit.
Jõe lähe asub Kõljala küla keskusest 1,3 km lõunakagu ja Kaali järvest 1,8 km kagu pool. Ülem- ja keskjooksul voolab jõgi Kuressaare-Leisi ja Kuressaare-Orissaare maanteede vahelises lamedas soises orundis ja on peaaegu kogu ulatuses õgvendatud. Varem läbis jõgi alamjooksul madala Upa lahe järve (Saaremaa, 1934), mis on praeguseks kadunud. Veekogu on püsiva loodusliku toitena ja käsitletav väikejõena.

1994. a. leiti katsepüügil Kuressaare-Leisi maantee silla ümbruses kahte liiki kalu: võrdlemisi arvukalt lutsu ja vähe haugi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad