Lauga järv

Posted by
|

Võru maakonnas, Tsolgost umbes 2 km loode pool paiknev ümariku põhikuju ja sopilise kaldajoonega järv. Tema absoluutne kõrgus on 75 m, suurus 13,6 ha. Sügavus 6 m, millest puhast vett on 2,5 m, muu osa on hõljuv muda. Kaldad on lõunas, ida ja osalt ka põhjas võrdlemisi kõvad, kultuuristatud maade all. Mujal on kallastel heinamaa ja mets. Vett ääristab õõtsik.

Läbivool pole kuigi tugev. Sissevool kraaavi kaudu, väljavool kraavi kaudu Karijõkke. Vesi on punakaspruuni värvusega ja vähese läbipaistvusega (0,8 m), seguneb ja soojeneb hästi.

Taimestikku oli järves 1961. a. vähe, taimeliike keskmisel arvul (15). Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit rohkem. Vesikirbulistest leidub hulgaliselt küürikut.

Kaladest elutseb järves isegi latikat; rohkem on ahvenat, haugi, kokre ja vististi mudamaimu ning vingerjat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad