Lasva Kalijärv

Posted by
|

(Võru Kalijärv)

Võrust 8 km idakirdes asuv loode-kagu suunas piklik orujärv, merepinnast 74,6 m kõrgemal. Järve pindala on 10,5 ha, suurim sügavus 18,5 m, keskmine sügavus 6,4 m. Sügavaim koht on järve põhjaosas, lähemal läänekaldale. Järve kaldad on kõvad ja kuivad, kaugemal tõusvad. Ilusaid vaateid pakkuv kõrgendik asub järvest põhja pool. Järve ümbruses on rohkesti savikat põldu. Järv on järsult süvenev. Kirdekaldal leidub liivane ujumiskoht, enamasti on kaldad mudased ja õõtsikulised. Põhja katab mudaga kaetud sinisavikiht.

Kalijärv on nõrga läbivooluga. vesi on sinepikollane, vähe kuni keskmiselt läbipaistev (0,6-1,9 m), väga tugevasti kihistunud. 1972. a. oli järves taimestikku võrdlemisi vähe, taimeliike aga keskmiselt (16).

kalastik on üsna liigirikas: ahven, särg, haug, latikas, linask, viidikas, kiisk, roosärg, luts, mudamaim. Kunagi olevat saadud ühe püügiga seitse saanitäit kalu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad