Lasva järv

Posted by
|

Kalijärvest umbes 2 km idakirde pool asuv 10,9 ha suurune, põhja-lõuna suunas piklik orujärv. Järv on väga sügav – 19,2 m (keskmine sügavus 6,4 m). Järve piiravad põllu- ja heinamaad ning mitmed hooned, põhjakaldal kasvab männitukk. Kaldad on põhjapoolses osas kõrgemad, seejuures läänekallas idakaldast kõrgem ja järsemini langev; ka vesi süveneb seal eriti järsult. Pinnas on järve ümber savine, põhja pool leidub luidet meenutav liivaküngas. Kaldavööde ja põhi on järve põhjaosas kõvad ja liivased, mujal mudasemad; sügavamal katab põhja muda.

Järv on väga nõrga läbivooluga. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt läbipaistev (2,3 m) ja nähtavasti väga tugevasti kihistunud. Taimestikku oli 1961. a. keskmiselt. Planktonit, eriti zooplanktonit on järves rohkesti. Zooplankterite seas on ka üks haruldus (Ceriodaphnia megalops). Põhjaloomastikku oli keskmisel hulgal, suhteliselt palju esines 1961. a. selles järvekarpe.

Üsna hea kalajärv, kus on ohtralt latikat, särge ja ahvenat, aga leidub ka nurgu, haugi, roosärge, kiiska, viidikat, kokre, linaskit ja säinast. Esineb jõevähk.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad