Lahojärv

Posted by
|

Metsajärv, Moostest 3 km lääneedela pool. Ta pindala on 2,7 ha, suurim sügavus 6 m. Järv on põhjakirde-lõunaedela suunas piklik; idakallas teistest kõrgem. Järve ümbritseb mustikarikas okasmets. Vett ümbritseb turbasamblaõõtsik, põhi on mudane. Umbjärv.

Vesi on kollakaspruun, keskmise läbipaistvusega (1,5 m) ja selgesti kihistunud. Taimestikku 1960. a. järves ei olnud. Fütoplankton oli rikas ikkesvetikatest, mille hulgast V. Kõvask leidis viis Eestile uut liiki. Zooplankton oli rohke, kuid liigivaene; esines haruldusi.

Tähtis peamiselt vetikate elupaigana ja puutumatu maastiku elemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad