Kuuni järv

Posted by
|

(Kunijärv, Pärsti järv, Pärsti Suurjärv)

Paikneb Viljandist 4-5 km loodes, Viljandi – Suure-Jaani tee ääres, Pärsti asundusest veidi lõuna pool. Ta asetseb keset heinamaid ja võsa, 92,9 m kõrgusel merepinnast, ja on ligi 1 km pikk. Põhja-lõuna suunas orienteeritud järve pindala on 19,6 ha, sügavus maksimaalselt 6 m (järve kõige laiema osa keskel), keskmine sügavus 3,57 m. Kaldad on peaaegu kõikjal pehmed (v.a. poolsaar läänekaldal), põhi kaetud lubjarikka mudaga. Järve lõunaosas on pisike lainetest uhutud saar.

Sissevool toimub Pärsti Väikejärvest tuleva oja kaudu, väljavooluks on 1955. a. kaevatud kraav, mis viib vee Valuojja ja sealt edasi Viljandi järve. Järve veetase on pärast väljavoolu süvendamist veidi alanenud.

Rohekaskollase vee läbipaistvus on vähene (1 m). vesi soojeneb põhjani. Sellegipärast esineb pinna- ja põhjalähedase vee hapnikusisalduses suuri erinevusi.

Üldiselt loetakse Kuuni järve heaks kalajärveks, kus leidub särge ja latikat (on saadud kuni 3,5 kg isendeid), kiiska, roosärge, ahvenat ja haugi. Kevadel olevat kala hea maitsega, hiljem aga muutuvat maitse halvaks.

Järvel võib leida ondatra tegutsemise jälgi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad