Kuulja järv

Posted by
|

(Koolja järv, Koorja järv, Kogrejärv, Kograjärv)

Koorküla keskusest 3 km idakagu pool asuv 7,5 ha suurune ja vaevalt 1,5 m sügavune (sellest veesügavus 1 m) järv, loode-kagu suunas pikliku kujuga. Kaldad on sootunud, kaetud lepa- ja kasevõsaga. Põhja katab paks mudakiht.

Läbivool on väga nõrk. Vesi on kollakas, põhjani läbipaistev ja kihistumata.

1974. a. oli järv üleni täis kasvanud, liike oli rohkesti (25). Teiste seas leidus haruldast punakat penikeelt, ka muda-penikeele järvevormi jne. Leidub mageveekäsna.

Kalastik on varem olnud liigirikas. 1974. a. oli peamiseks kalaliigiks koger, leidus ka särge.

Allikas: Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad