Kurtna Särgjärv

Posted by
|

Kurtna Särgjärv on mõhnastiku idaserval, veerand kilomeetrit Haugjärvest kagu pool asuv 2,4 ha suurune põhja-lõuna suunas piklik järveke. Paikneb soostunud leht- ja segametsas ning on madalate turbakallastega. Põhi on nähtavasti väga mudane. Läbivool on võrdlemisi tugev. Vett toovad järve sisse kraavid Nõmmejärvest ja Punasest järvest, väljavool Ahvenjärve.
Järv ei ole eriti taimestikurikas. 1968. a. nenditi siin 17 liiki; kaldaservas oli veetaimedel roostekiht, mis annab tunnistust vee rauarikkusest.
Kaladest leiduvat ahvenat, särge, haugi, kokre ja latikat(?).
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad