Kurtna Saarejärv

Posted by
|

Kurtna Saarejärv on umbes 1,5 km Räätsma järvest ida pool asuv järv, mille pindala on 6,3 ha ja suurim sügavus umbes 6 m. Ligikaudu järve keskel asub ilus mändidega kaetud saareke, mis on järvele nime andnud. Järve piirab rabamännik. Kaldad on turbased, järsult vette laskuvad.
Saarejärv toitub peamiselt sademetest ja soovetest; järve loodenurgast väljuv kraav viib vee ülejäägi läbi pisikese (0,4 ha) Sisalikujärve Peen-Kirjakjärve voolavasse kraavi.
Vesi on pruunikaskollane, võrdlemisi hästi läbipaistev (3,3 m) ja vähe kihistunud. Järv on taimestikuvaene. Järves on vähe ka planktonit. Zooplanktonis esinevad suhteliselt haruldased vähikesed küürik, järve-jämekoodik ja hüdralestik.
Järv on väärtuslik maastiku kaunistajana ja mõne loomharulduse elupaigana.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad