Kurtna Ratasjärv

Posted by
|

Kurtna Ratasjärv on Piirakajärvest 1 km põhja pool olev tilluke (0,5 ha) umbjärv. Järve ümbritseb siirdesoo, kaldad on turbased.
Kaldavees kasvasid 1976. a. järvkaisel ja tarn, veepeeglit kaunistasid ujuv penikeel, kollane vesikupp ja vesiroos. Peaaegu kogu kaldavöötme ulatuses katsid põhja mändvetikad.
Kaladest esinevat ahven ja koger.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad