Kurtna Mustjärv

Posted by
|

Kurtna Mustjärv on Niinsaare järvest vaid paarsada meetrit ida pool paiknev soojärv, mille kallastel on levinud raba ja rabamännik. Pärast Nõmmejärve viiva kraavi rajamist on ka selle järve veetase enam kui 0,5 m langenud. Järve pindala ei ole veetaseme langusest hoolimata siiski kuigi palju vähenenud, vaid on ca 5 ha.
Sissevool järve toimub Niinesaare järvest tuleva kraavi kaudu.
1959. a. esines zooplanktonis isegi järvekiivrik.
Järve endine veetase tuleks taastada.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad