Kurtna Mätasjärv

Posted by
|

Kurtna Mätasjärv on väike (0,5 ha), kuid üsna sügav (9 m) liivaküngaste vahele peitunud ilus järveke, Nootjärvest veidi üle 0,5 km loode pool. Põhja-lõuna suunas piklik rabastunud kallastega umbjärv, mida ümbritseb mets.
Vesi on pruun, selgelt kihistunud, põhjalähedases kihis ilma hapnikuta.
Järves puudub taimestik. Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit veidi rohkem. Viimane on erakordselt liigivane (5 liiki).
Kaladest on ainsaks asukaks pisike koger.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad