Kurtna Linajärv

Posted by
|

Kurtna Linajärv on Kuremäelt 3 km kirdes asuva Konsu järve põhjaotsast ligi 2 km lääne pool olev pisijärv – ainult 1,0 ha suurune, kuid võrdlemisi sügav – 7,2 m (keskmine sügavus 3,8 m). Asub katlakujulises soostunud nõos, mille nõlvadel kasvab okas- ja kasemets. Perv on soine ja turbane, põhi mudane. Veele pääseb hästi juurde. Umbjärv, mis toitub sademete ja arvatavasti mõnede allikate veest.
Vesi on kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega ja teravalt kihistunud. 1968. a. puudus järves kaldaveetaimestik, polnud näha ka veesiseseid taimi. Veepinnal oli mõnes kohas laiguti kollast vesikuppu ja valget vesiroosi. Võib-olla on järve erakordne taimevaesus põhjustatud kunagisest linaleotamisest.
Plankton pole kuigi rikkalik. Esineb ka üks meie heledaveelistes järvedes üliharuldane aerjalaline – oga-aerik, kes nähtavasti on säilinud reliktina.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad