Kurtna Konnajärv

Posted by
|

Kurtna Konnajärv on Mätasjärvest 400-500 m põhja pool olev kolmnurkse kujuga järv, mille teravnenud tipp on suunatud põhjaloodesse. Ta pindala on 2,2 ha, suurim sügavus umbes 6 m. Paikneb liivaküngaste vahel olevas nõos. Männimetsaga kaetud läänekallas on kõrge ja liivane, idakaldal asub rabamännik. Läänekaldal leidub liivast kaldavöödet, paiguti ka kitsalt sitket õõtsikut, mujal on kaldad turbased; lõunaotsast tungib peale soo. Põhja katab vähemalt 1 m paksune mudakiht. Järves on väike saareke.
Lähtejärv; kirdeotsast on väljavool Vasavere Mustjärve, sealt Kihljärve kaudu edasi Viivikonna jõkke.
Rohekaspruuni tooniga kollane vesi on keskmise läbipaistvusega (2,75 m). Võib oletada, et talvine hapnikureźiim ei ole hea.
Taimestikult oli järv 1968. a. väga vaene. Fütoplanktonit on järves vähe, zooplanktonit veidi rohkem, kuid ka see on liigivaene. Kaladest leiduvat ahvenat, haugi, särge ja kokre.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad