Kurtna Haugijärv

Posted by
|

Kurtna Haugjärv on Nõmmejärvest vaevalt 0,5 km kirde pool asuv 2,2 ha suurune umbjärv. Ta sügavus on 7 m, sellest vett vaid 4,5 m. Metsaga kaetud kaldad on kõrged ja järsud, ulatuslikult soostunud lõunaosas. Ida pool kasvab porss. Põhja katab mitme meetri paksune lendmudakiht.

Vesi on heleroheline, põhjani läbipaistev (4,5 m) ja nähtavasti kihistumata. Järv on taimestikuvaene, nii füto- kui ka zooplanktonit esineb vähe. Äärmiselt liigivaesest zooplanktonist väärib nimetamist vaid järve-jämekoodik.

Tema kalasportlik tähtsus ei ole kuigi suur.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad