Kurnakese järv

Posted by
|

Ümarik järveke (1,8 ha) Otepää-Palupera maanteest lõunas, 1,5 km Otepää linnast loodes põhja-lõunasuunalises orus. Järve ümbritseb läänest mets, mujalt põllu- ja heinamaad. Kaldad on järsud, veepeeglit piirab õõtsikuring, põhi on nähtavasti mudane.

Kaladest esinevad haug, ahven, särg, roosärg, latikas, linask, kiisk, koger. Olevat isegi vähki.

Omaväiksuse tõttu tähstis vaid maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad