Kurekivi Mudajärv

Posted by
|

Umbes 1 ha suurune metsajärv vastseliinast 3 km edela pool. Järv on tekkinud enam kui 100 aastat tagasi endisesse kruusaauku. Kaldad on kõvad ja tõusvad, kaetud metsaga. Põhja katab mudakiht. Järv toitub põhja- ja kaldaallikatest.

Järve vesi on külm, pruuni värvusega. Talviti jääb järv ummuksile. Varem leotati järves linu.

1974. a. oli taimestikku vähe, ka liike ainult 4.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad