Kuningvere järv

Posted by
|

Alatskivilt 4,5 km lääneloodepool asuvast Mustjärvest 300 m ida pool asub ürgoru laiendis kaunis Kuningvere järv. Mustjärvest eraldab teda liivast-kruusast koosnev seljak – Tagajärve mägi. Järve pindala on 24,3 ha, suurim sügavus 8,0 m (keskmine sügavus 4,8 m). Sügavaim koht on loode-kagu suunas ovaalse järve keskosast veidi loode pool. kaldavööde on enamasti liivane, üksnes loodes ja kagus on mudaseid kaldalõike. Järve idaosas on põhi liivane, keskosas aga kaetud 1 m paksuse mudakihiga.

Järv toitub peamiselt allikatest. Järve lõunaotsast väljuv 1,5 m laiune oja suububAlatskivi jõkke. Vesi on peaaegu kihistumata, rohekaskollane ning vähe läbipaistev (0,9-1,3 m). Taimestik kattis 1957. a. veerandi, taimeliike oli keskmisel hulgal (18). Põhjaloomastik on vähene. Järv on olnud üsna hea vähijärv.

Kalastikus on rohkesti latikat, järgnevad särg, ahven, haug, kiisk, roosärg, koger ja vingerjas. Järv on üllatavalt linnuvaene.

Tänu liivasele kaldavöötmele on järv soodsaid suplemisvõimalusi pakkuv väärtuslik puhkepaik. Oma maaliliste kallastega, millel asuvad põlised talud, moodustab kauni maastikupildi ja on võetud kohaliku looduskaitse alla.

Huvitav arheoloogiline objekt on I aastatuhande teise poolde kuuluvad kääpad Tagajärve mäel.

Rahvamuistendite järgi on järv oma nime saanud järve ppunud või järve lähedal elanud kuningast. kalevipojale olevat järv ulatunud kuklani.

Tagajärve mäest edelas pm üisike (1,8 ha) soostuv Savastvere järv.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad