Kungjärv

Posted by
|

Võru maakonnas, Antslast 4 km lääne pool, asub Kungjärve soo kaguosas 12 ha suurune Kungjärv; sellest 600 m lääneloodes 1 ha suurune Väike-Kungjärv. Kungjärve absoluutne kõrgus on umbes 67 m, sügavus 8,3 m (keskmine sügavus 2,1 m). Järve ümbritseb rabamännik. Kaldad on turbased, põhja katab paks turbamuda kiht. Kaldavöötmes on rohkesti kände, mis kõnelevad siin kunagi kasvanud metsast. Sissevool on rabakraavidest, välja voolab edelaotsast kuivenduskraav, millega 1956-57 freesturba tootmise huvides alandati veetaset 1,5 m. Kuivenduskraav suubub Orajõkke, mis on Väike-Emajõe lisajõgi.

Vesi on punakaspruun, vähese läbipaistvusega (0,9 m). Järv on taimestikuvaene. Fütoplanktonit on vähe nii hulgalt kui liikidelt, vaene on ka zooplankton, samuti põhjaloomastik. Kaladest on järves vaid ahvenat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad