Kundla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Võhu jõgi (ülemjooksul), Põlula, Sämi, Semmijõgi (keskjooksul).
Lääne-Virumaal paiknev Soome lahe vesikonna jõgi. Algab Roela alevikust 1,5 km põhja pool ja suubub Kunda lahte; pikkus 69 km, valgala 530 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Pandivere kõrgustiku idaservas, keskjooks ja enamik alamjooksust Kirde-Eesti lavamaal ning suudme-eelne osa Põhja-Eesti rannikumadalikul. Jõe lähe asub Saara küla lõunaosas Saara soo loodeservas, Roela aleviku lõunaservast 2 km lõunakagu pool. Suudme eel voolab jõgi läbi Kunda linna idaosa ja suubub linnast 2 km põhja pool Kunda lahte.

Kunda jõe ülemjooks kuulub forellijõe, keskjooksu ülemine osa jõeforelli-harjuse jõe, keskjooksu alumine ja alamjooksu ülemine osa harjusejõe ning suudme-eelne osa forelli-lõhe jõe tüüpi. Huvipakkuv on vikerforelli perioodiline laialdane ja võrdlemisi arvukas leidumine Kunda jões.
Lõhe kudemisjõena, produktiivse forellijõena ja ohustatud liigi harjuse väga kiirekasvulise populatsiooni olemasolu tõttu on Kunda jõgi kalanduslikult väga väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad