Kullijärv

Posted by
|

Holstrest 3 km kagus asub kirde-edela suunas piklik 6,2 ha suurune Kullijärv. K. Möldri andmeil olevat järv 18 m sügav, seega Viljandi maakonna sügavaim. Kahjuks ei õnnestunud 1972. a. suvel teostatud loodimistega seda sügavust leida. Kui palju ka otsiti, suurimaks sügavuseks leiti 5 m ja sellestki oli vett vaid 3,6 m. Järv asub kultuurmaastikus. Kaldad on madalad, kaetud sangleppadega, perv pehme ja väga mudane, pole ujumiskohtagi. Kõvem on lõunakallas seal asuva talu koha. Järve põhi on paksult kaetud pruuni sapropeeliga.

Läbivool on nõrk: sisse tulevad mõned kraavid, väljavool Viiraste oja kaudu Ärma jõkke.

Ehkki vesi ei ole sügav, on ta suvel tugevasti kihistunud. Umbes 2,5 m sügavusel kadus hapnik veest täielikult. Igal talvel jääb järv ummuksile. Oranź vesi on keskmise läbipaistvusega (1,7 m).

Mitte väga rohke, kuid liigirikka taimestikuga järv (28 liiki). Peamised kalad on koger ja mudamaim, leidub ka ahvenat, särge ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad