Kuklase Kogrejärv

Posted by
|

Ruusmäelt 4 km kagu pool Riia-Pihkva maantee ääres olev põhja-lõuna suunas piklik järveke (3,4 ha). kaldad on madalad, kaetud soostunud metsaga, vett ümbritseb õõtskuring. Sügavus on vaevalt 2 m, põhi kaetud pruuni turbamudaga. Pruunikaskollane vesi on vähese läbipaistvusega (1 m).

Järve taimestik on liigivaene. Kogrejärv.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad