Kuke peakraav

Posted by
|

Ida-Saaremaal asuv väikejõgi. Algab Ratla külast 2 km lõunakagu pool ja suubub Saastna lahte; pikkus 21 km ja valgala 96,1 ruutkilomeetrit.

Jõe lähtekohaks on Koigi raba lääneserv. Keskjooksul läbib oja Koigi järve (pindala 176 ha) lõunaosa.
Veekogu on püsiva loodusliku toitega ja seetõttu klassifitseeritav jõena.

1994. a. Orissaare-Laimjala maantee silla ümbruses tehtud katsepüügil saadi 5 kalaliiki: arvukalt haugi, võrdlemisi arvukalt lutsu ning vähesel arvul ahvenat, ogalikku ja särge.
Jõevähki leidus keskmisel hulgal.

A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad