Kuivajõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kuivjõgi.
Pirita jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi. Algab Ardu külast 10,5 km edela pool ja suubub Pirita jõkke 58,1 km kaugusel suudmest; pikkus 31 km ja valgala 167 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Kõrvemaa lääneservas Nutu külast 1 km lõuna pool Sarumetsa raba kagunurga lähedal. Jõgi suundub algusosas kraavina siksakke tehes valdavalt põhjakirdesse, käändub Kõue küla all loodesse ja jätkab selles üldsihis voolamist kuni Pirita jõkke suubumiseni. Keskjooksul Ojasoo küla piirkonnas teeb jõgi suurema lameda kaare kirde poole ja alamjooksul Kuivajõe külas väiksema looke läände. Jõgi voolab ülekaalus kultuurmaastikus, möödub ülemjooksul Kõue külast, läbib keskjooksul Harmi ja Ojasoo ning alamjooksul Karla ja Kuivajõe küla ning suubub Pirita jõkke Kose-Uuemõisa aleviku all.

Kuivajõe karstialal Kuivajõe külas asuvas 100 m laias ja 4 m sügavas karstihäilus kaob jõgi suure kurisu kaudu maa alla ning ilmub 2 km põhja pool, Kose-Uuemõisa alevi edelaserva lähedal (1,5 km enne suuet) paljude suurte karstiallikate kaudu uuesti maapinnale. See allikaterühm on Eesti veerohkeim, kogudeebitiga kuni üle 8000 l/s, millest Suurallikas annab kuni 3000 l/s. Jõe maa-aluse voolusängi (Salajõe) pikkus on umbes 2,5 km ja selle kohal jätkub ka jõe maapealne säng (Kuivajõe org), mis täitub vaid suurvee ajal. Jõe maa-aluse sängi kohal leidub langatuslehtreid.

Katsepüükidel 1991. a. leiti kahest uurimislõigust kokku kaheksat liiki kalu. Keskjooksul Ojasoo lõigus oli jõgi jahedaveeline ja kalastik võrdlemisi mitmekesine (6 liiki); võrdlemisi arvukalt leidus ahvenat, keskmisel arvukusel haugi, lepamaimu ja luukaritsat. Alamjooksul Kose-Uuemõisas oli Kuivajõgi tüüpiline külmaveeline, liigivaese kalastikuga forellijõgi. Arvatavasti on Kuivajõe alamjooks ka jõeforelli Pirita jões elunevate isendite tähtsaks sigimispaigaks.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad