Kuimetsa Kadja järv

Posted by
|

(Põllike järv, Põlliku järv, Suur Kuimetsa järv)

Harju maakonna lõunaserval, Ardust 11-12 km edela pool, asuvad Kuimetsa järved. Läänepoolsemat nimetatakse Kadja järveks, idapoolsemat Aela järveks.

Kadja järv on ebakorrapärase kujuga järv Kuimetsast 6,5 km idakagu pool, 76,9km üle merepinna. Ta pindala on 13,4 ha, valdav sügavus alla 1 m. Kunagi on järve veetaset alandanud. Järve piirab põhja poolt puisniit, lõunast ja idast raba. Järve ümbritseb õõtsikuring, põhi on mudane. Vesi on põhjani segunev ja soojenev. Tõenäoliselt jääb talvel ummuksile.

Järve läänekaldalt algab Atla jõgi.

Järve zooplanktonis leidub omapärase peaehitusega klaasikuvorm, üllatav on ka hammaslondiku esinemine. Kaladest leidub peamiselt ahvenat ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad