Kuimetsa Aeli järv

Posted by
|

(Aela järv, Aelijärv, Väike Kuimetsa järv)

Harju maakonna lõunaserval, Ardust 11-12 km edela pool, asuvad Kuimetsa järved. Läänepoolsemat nimetatakse Kadja järveks, idapoolsemat Aela järveks.

Kadja järv on ebakorrapärase kujuga järv Kuimetsast 8 km idakagu pool aasuv 9,8 ha suurune põhja-lõuna suunas piklik järv. Suurim sügavus, 2,5 m, on järve lõunaosas, järve põhjaosa on ainult 1-1,5 m sügav. Nähtavasti on kunagi järve veetaset alandanud.

Järve paikneb raba idaservas. Kaldad on turbased ja järsult vette laskuvad. Põhi on põhjaosas liivane, mujal kaetud mudaga. Rahva arvates on Aela järv tekkinud paarsada aastat tagasi raba põlemise järel.

Vesi on põhjani segunev ja soojenev. Üllatav on väga tugev sinivetikate õitsemine 1959. a. juunis, samuti rohketoitelistele järvedele iseloomuliku järvekiivriku massiline esinemine.

Kaladest leidub järves särge, ahvenat ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad