Kriimani järv

Posted by
|

(Heiti järv)

Võnnust 6 km lääne pool asuv järv, kirde-edela suunas piklik, 6,5 ha suuruse pindalaga ja 7,9 m sügavune, keskmine sügavus 3,4 m). Veetaset on 1930. a. paiku alandatud 1,5 m. Järve kaldad on madalad, kohati mudased, kohati liivased. kagukaldale jääb Kriimani park. Põhi on kalda lähedal liivane, sügavamal mudane.

Enam-vähem umbjärv, kuhu toovad vett vaid mõned kraavid. Väljavooluks on kraavike, mis voolab Mäletjärve oja kaudu Luutsina jõkke.

Kuigi järve vesi ei ole suvel tugevasti kihistunud, on põhjakihtide vesi väga hapnikuvaene. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,5 m).

Taimestik oli 1954. a. H. Tuvikese andmeil rohke, kattes ligi poole järvest; liike leidus keskmiselt (19).

kalastikus on palju kokre ja linaskit, leiduvat ka särge, roosärge, haugi, viidikat, rünti ja luukaritsat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad